~~OPPORTUNITY_TITLE_04E06A62-65F0-4DC1-9494-28CD4B35EE32~~

Cyfleoedd Swyddi Gwag yn y Dyfodol

Heddlu Gwent
Swyddi Swyddogion Gwirfoddol yn y Dyfodol
Heddlu Gwirfoddol
Plismona Ardal Leol - Heddlu Gwirfoddol
Ledled yr Heddlu

Mae Heddlu Gwirfoddol yn gwasanaethu fel swyddogion gwirfoddol, dan orchymyn swyddogion arferol yr heddlu ac mae ganddyn nhw eu strwythur rhengoedd eu hunain.

Mae gan yr heddlu gwirfoddol yr un pwerau â swyddogion arferol yr heddlu. Maen nhw'n gwisgo iwnifform sydd bron yr union yr un fath, yn cario'r un offer ac yn derbyn yr union yr un hyfforddiant â swyddogion arferol.

Maen nhw'n gwneud cyfraniad sylweddol i blismona yn eu sir, trwy berfformio amrywiaeth anferth o swyddogaethau i gefnogi swyddogion arferol. Maen nhw'n cyflawni dyletswyddau plismona craidd o ddydd i ddydd megis mynd ar batrôl neu ymateb i hysbysiadau am bobl ar goll, ac maen nhw hefyd yn hyfforddi gyda thimau plismona arbenigol megis plismona ffyrdd, amddiffyn pobl fregus neu dimau partneriaeth cymuned.

Mae swyddogion heddlu gwirfoddol yn treulio rhyw bedair awr yr wythnos, neu fwy, yn cefnogi'r heddlu i fynd i'r afael â throseddu, anhrefn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a meithrin cydberthnasau gyda chymunedau.  Rhaid iddyn nhw gwblhau isafswm o 16 awr o wasanaeth bob mis, sy'n cael eu trefnu'n hyblyg, yn unol ag ymrwymiadau personol ac ymrwymiadau gwaith.

Mae swyddogion heddlu gwirfoddol yn cael cymorth gan dimau penodedig ym mhob llu, a fydd yn annog gwirfoddolwyr i gyfrannu digon o oriau i sicrhau bod eu hyder, sgiliau a phrofiad yn cynyddu.

Ni ellir gwneud cais am y cyfle hwn.