Swyddi Swyddogion Heddlu yn y Dyfodol

Cyfleoedd Swyddi Gwag yn y Dyfodol

Heddlu De Cymru
Swyddi Swyddogion Heddlu yn y Dyfodol

Cofrestrwch yma i ddatgan eich diddordeb yn Ymgyrchoedd recriwtio Swyddogion yr Heddlu yn y dyfodol.

Nid ydym yn derbyn ceisiadau ar gyfer Recriwtio Swyddogion yr Heddlu ar hyn o bryd, fodd bynnag, rydym yn cynnig cyfle cyffrous i ymgeiswyr gofrestru eu diddordeb mewn dod yn Swyddog Heddlu.

Mae'r cyfle hwn ar gael am gyfnod cyfyngedig yn unig a bydd yn cynnwys:

  • Diweddariadau a gwybodaeth yn ymwneud ag Ymgyrchoedd Recriwtio Swyddogion yr Heddlu yn y dyfodol
  • Rhybudd am yr Ymgyrch Recriwtio Swyddogion Heddlu nesaf

Mae rhagor o wybodaeth am y rôl ar gael ar ein gwefan: https://www.south-wales.police.uk/cy/ymunwch-a-ni/swyddogion-yr-heddlu-2/

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni drwy e-bost lle bydd aelod o'r tîm recriwtio yn hapus i gynorthwyo: hr-recruitment@south-wales.pnn.police.uk

Os hoffech gofrestru eich diddordeb neu wneud cais i Heddlu arall yng Nghymru, dilynwch y dolenni isod:

Heddlu Gogledd Cymru: https://policejobswales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-7/brand-3/candidate/so/pm/6/pl/18/opp/158-Police-Officer-Future-Vacancies/en-GB
Heddlu Gwent: https://policejobswales.tal.net/vx/appcentre-Gwent/brand-0/candidate/so/pm/6/pl/16/opp/154-Police-Constable-2019/en-GB
Heddlu Dyfed-Powys: https://policejobswales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-9/brand-3/candidate/so/pm/6/pl/17/opp/159-Police-Officer-Future-Vacancies/en-GB