Swyddi Swyddogion Heddlu yn y Dyfodol

Cyfleoedd Swyddi Gwag yn y Dyfodol

Heddlu Gogledd Cymru
Swyddi Swyddogion Heddlu yn y Dyfodol

Cofrestrwch yma i ddatgan eich diddordeb yn Ymgyrchoedd recriwtio Swyddogion yr Heddlu yn y dyfodol.

Nid ydym yn derbyn ceisiadau ar gyfer Recriwtio Swyddogion yr Heddlu ar hyn o bryd, fodd bynnag, rydym yn cynnig cyfle cyffrous i ymgeiswyr gofrestru eu diddordeb mewn dod yn Swyddog Heddlu.

Mae'r cyfle hwn ar gael am gyfnod cyfyngedig yn unig a bydd yn cynnwys:

  • Diweddariadau a gwybodaeth yn ymwneud ag Ymgyrchoedd Recriwtio Swyddogion yr Heddlu yn y dyfodol
  • Rhybudd am yr Ymgyrch Recriwtio Swyddogion Heddlu nesaf

Mae rhagor o wybodaeth am y rôl ar gael ar ein gwefan: https://www.north-wales.police.uk/recruitment-home/why-be-a-police-officer?lang=cy-gb

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni drwy e-bost lle bydd aelod o'r tîm recriwtio yn hapus i gynorthwyo: SSFPCRecruitment@nthwales.pnn.police.uk

Ni ellir gwneud cais am y cyfle hwn.