Polisi cwcis / diogelu data a phreifatrwydd

Polisi cwcis yn unol â chyfraith yr UE

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i’ch gwahaniaethu o ddefnyddwyr eraill y wefan fel rhan o ddiogelwch y safle hwn. Mae cwci yn ffeil bach o lythrennau a rhifau a roddwn ar eich cyfrifiadur.

Dim ond gwybodaeth ar hap ond unigryw y bydd unrhyw gwci a osodir gennym yn ei gynnwys a fydd yn dod i ben pan fyddwch yn cau’r porwr. Nid yw’r cwci yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol neu sensitif.

Dim ond pan fydd y porwr yn anfon ceisiadau am dudalennau gwe newydd i’n gweinyddion y gall ddefnyddio’r wybodaeth gwci - ni fydd y porwr yn caniatáu defnyddio’r cwci at unrhyw ddibenion eraill. Caiff y cwci ei amgryptio’n gryf i’w ddiogelu pan gaiff y cynnwys ei anfon atom.

Mae’r defnydd o’r cwcis hyn yn hanfodol er mwyn gweithredu ein gwefan yn gywir ac yn ddiogel.
Mae’n bosibl y bydd y cwcis a osodir gennym yn cynnwys y canlynol:


  • wcn_session: Mae’n bosibl y caiff hyn ei osod ar gyfer defnyddwyr sy’n ymweld â *.tal.net domain. Defnyddir hyn er mwyn adnabod defnyddiwr heb awdurdod. Caiff ei ddefnyddio pan fydd defnyddiwr yn mewngofnodi. Os caiff ei osod i werth dilys, yna ni fydd angen i’r defnyddiwr fewngofnodi ar gyfer ceisiadau dilynol.

  • Crsf-token: Mae’n bosibl y caiff hyn ei osod ar gyfer defnyddwyr sy’n ymweld â pharth *.tal.net. Caiff ei ddefnyddio fel mesur i ddiogelu’r defnyddiwr rhag ymosodiadau ffug yn unig o geisadau o wefannau eraill. Caiff tocyn ei ddarparu pan fydd y gweinydd yn ymateb i gais â thudalen newydd a dylid darparu’r tocyn hwn ar ffurf cwci pan fydd y defnyddiwr yn gwneud cais dilynol ar ôl gweithredu ar y dudalen.

  • idservice_session: Mae’n bosibl y caiff hyn ei ddarparu ar gyfer defnyddwyr sy’n ymweld â me.tal.net sy’n wasanaeth darparu hunaniaeth ac sy’n gallugoi defnyddwyr i fewngofnodi i amrywiaeth o barthau*.tal.net. Mae defnyddio me.tal.net yn ddewisol ond dewisir yr opsiwn hwn, yna mae’r cwci hwn yn hanfodol er mwyn gweithredu’r gwasanaeth darparu hunaniaeth.

Polisi diogelu data a phreifatrwydd

Cliciwch yma i weld y datganiad.