Ymgyrch Swyddogion yr Heddlu Awst 2022

Heddlu Dyfed Powys
Swyddog Heddlu
Plismona mewn Lifrai
Swyddogion Fyfyrwyr
Ledled yr Heddlu
Swyddog Heddlu
40
1
[p]ae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â ni fel Cwnstabl Heddlu. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hystyried ar gyfer swyddi gwag ar draws ardal yr Heddlu - Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.[/p][p][color=

Ni ellir gwneud cais am y cyfle hwn.