Data ddim yn Diweddaru

Weithiau ymddengys fod gwybodaeth a roddwyd wedi diflannu. Defnyddiwch y wybodaeth isod i ddatrys eich problem.

Gall y wybodaeth ddim yn ymddangos ar eich sgrin olygu fod eich cyfrifiadur wedi storio hen fersiwn o’r dudalen dros dro.

Meysydd gorfodol

Mae’r meysydd gorfodol yn cael eu marcio gyda seren * wrth eu hymyl. Rhaid i’r meysydd hyn gael eu cwblhau cyn y gallwch gyflwyno (a chadw) y ffurflen gais.

A wnaeth hyn ddatrys eich problem?

Pynciau cysylltiedig